Novosti

REGISTRACIJE

Rok za ranu registraciju produžen je do 14. lipnja 2021.

Sudionici koji su se već registrirali ne moraju poduzimati nikakve daljnje radnje jer će njihova registracija automatski biti prebačena na ponovno zakazane datume Kongresa.

SAŽECI

Novi rok za dostavu sažetaka je 17. svibnja 2021.

Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju bit će poslana autorima do lipnja 2021.

U međuvremenu, ako želite promijeniti, ažurirati ili povući svoj sažetak, molimo vas da nas obavijestite putem e-maila na sljedeću adresu: abstracts@europaediatrics2021.org.