13. KONGRES PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara

PREDSJEDNICA
Kristina Kužnik

TAJNICA
Danijela Nožinić

Znanstveni odbor

Kristina Kužnik, predsjednica
Jelena Begić
Ivanka Ercegović
Snježana Fusić

Elizabeta Kralj Kovačić
Karolina Kramarić
Antonija Marić

Organizacijski odbor

Danijela Nožinić, predsjednica
Marina Bedeković Sliško
Gordana Bukovina

Ana Čučić
Dubravka Gajšek