14. KONGRES HRVATSKOG PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA

Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

PREDSJEDNICA
Aida Mujkić

TAJNICA
Alenka Gagro

Znanstveni i upravni odbor

Aida Mujkić, predsjednica
Ivan Bambir
Ivo Barić
Ingeborg Barišić
Ernest Bilić
Iva Bilić Čače
Irena Bralić
Miran Cvitković
Sanja Dorner
Boris Filipović Grčić
Alenka Gagro
Marija Jurković
Radenka Kuzmanić Šamija

Joško Markić
Julije Meštrović
Iva Mihatov Štefanović
Mirna Milevoj Ražem
Neven Milić
Milivoj Novak
Goran Palčevski
Branka Polić
Darko Richter
Jelena Roganović
Jasminka Stepan Giljević
Veselin Škrabić

Organizacijski odbor

Iva Mihatov Štefanović, predsjednica
Alen Andrić
Katarina Bošnjak Nađ
Monika Kukuruzović
Aida Mujkić

Boro Nogalo
Goran Roić
Jurica Vuković
Orjena Žaja