Registracije su otvorene

Molimo vas registrirajte se koristeći obrazac za registraciju naveden u nastavku. Plaćena kotizacija je uvjet za sudjelovanje na kongresu kao sudionik.

Kotizacije i rokovi

Rana kotizacija - Prijava i uplata do 30.11.2020.
Standardna kotizacija - Prijava i uplata do 24.05.2021.
Kasna kotizacija - Od 25.05.2021.

  Rana kotizacija Standardna Kasna kotizacija
Kotizacija 1.650,00 Kn 2.025,00 Kn 2.625,00 Kn
Kotizacija za članove HPD-a 1.485,00 Kn 1.823,00 Kn 2.363,00 Kn
Kotizacija za medicinske sestre i specijalizante 1.250,00 Kn 1.500,00 Kn 1.650,00 Kn
Kotizacija za medicinske sestre članove HUMS-a i specijalizante članove HPD-a 1.125,00 Kn 1.350,00 Kn 1.485,00 Kn
Umirovljenici Bez naknade Bez naknade 500,00 Kn
Studenti medicine * Bez naknade Bez naknade 500,00 Kn
Nadoplata svečane večere 150,00 Kn 150,00 Kn 150,00 Kn

* Kotizacija za studente medicine odnosi se isključivo na studente upisane u akademsku godinu 2020./2021. u statusu redovnog studenta te je, prilikom registracije, potrebno potvrdu o istom dostaviti na registration@europaediatrics2021.org.

*Specijalizanti ostvaruju pravo na sniženu kotizaciju pod uvjetom da su članovi Sekcije specijalizanata. Molimo Vas da se za informacije o učlanjenju obratite dr. Ivanu Bambiru (ivan_bambir@hotmail.com), predsjedniku Sekcije specijalizanata. Za članstvo u Sekciji nema članarine.

Kotizacija uključuje:
» Koktel dobrodošlice
» Pristup predavanjima i izložbenom prostoru Kongresa Europaediatrics, Kongresa HPD-a i Kongresa Pedijatrijskog društva HUMS-a
» Stanke za kavu tijekom kongresa
» Ručak za vrijeme trajanja kongresa

Kotizacija ne uključuje:
» Smještaj i ulaznicu za svečanu večeru

Registracija putem obrasca i po navedenim cijenama vrijedi za državljanje Republike Hrvatske zaposlene u RH. Potvrda registracije biti će poslana svim sudionicima na e-mail adresu nakon primitka prijave. Tjedan dana prije početka kongresa svi prijavljeni sudionici s plaćenim kotizacijama dobiti će putem e-mail adrese registracijski kod. Molimo vas da isti isprintate prilikom dolaska na kongres i skenirate na registracijskom pultu za preuzimanje kongresnih materijala i akreditacije.

Svi zahtjevi moraju biti upućeni u pisanom obliku tehničkom organizatoru kongresa na mail adresu registration@europaediatrics2021.org.

Otkazivanje registracije i povrat sredstava bit će prihvaćeno do ponedjeljka, 10. svibnja 2021. (23:59 CEST).
Zahtjevi za otkazivanje primljeni prije ovog datuma podliježu administrativnoj pristojbi u iznosu od 25%.

Zahtjev za povrat novca podnesen nakon 10. svibnja 2021. (iz bilo kojeg razloga, uključujući zdravstvene probleme ) neće biti moguć. Povrat sredstava bit će obrađen u roku od 10 radnih dana nakon održavanja Kongresa.